Chủ tịch Dương Xuân Hùng cho biết: Hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động phát động, năm 2013, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã vận động CNVCLĐ trong tỉnh ủng hộ chương trình bằng nhiều cách: Phát động CNVCLĐ các đơn vị tham gia nhắn tin “ND” gửi tới Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 - Tổng đài 1407 (mỗi tin nhắn ủng hộ về Quỹ TLV Lao Động 14.000 đồng); ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt về LĐLĐ tỉnh để LĐLĐ tỉnh tập hợp, chuyển về Quỹ TLV Lao Động.

Quỹ TLV Lao Động trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cấp CĐ và CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên cùng hướng về giúp đỡ ngư dân khó khăn vùng biển đảo. Số tiền ủng hộ trên, Quỹ TLV Lao Động sẽ tiếp tục hỗ trợ ngư dân mua ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc, bảo hiểm thân thể và bảo hiểm tàu cá… để ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.