Theo đại diện Ga Hà Nội, chương trình này chỉ áp dụng cho khách mua vé cá nhân, không áp dụng khi mua vé tập thể. Mức khấu trừ khi trả vé, đổi vé đối với vé mua trên toa xe khuyến mại là 30%. 

Cũng theo chương trình khuyến mại này, tàu SE 19/20 và NA1/2 sẽ được bố trí các toa xe khuyến mại. Giá vé từ Hà Nội đến Đà Nẵng trên tàu SE19 sẽ chỉ còn hơn 300.000 đồng. Cùng đó mức giá vé tàu Hà Nội – Vinh trên tàu NA1 cũng là 100.000 đồng/vé, giảm 1/2 so với giá vé thông thường.