Theo đó, từ tháng 2-10.2014 sẽ triển khai hệ thống đặt chỗ và bán vé qua mạng và tại quầy bán vé của 6 nhà ga chính; giai đoạn 2 từ tháng 7.2014 – 10.2015 sẽ triển khai hệ thống đặt chỗ và bán vé trên toàn quốc, trang bị hệ thống xuất vé tự động tại nhà ga: Hệ thống thông tin dịch vụ hành khách và kết nối với các hệ thống quản trị, điều hành hiện có.