Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC (Engineering - Procurement - Construction: Thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình bàn giao cho chủ đầu tư), tổng thầu EPC và tư vấn giám sát do bên tài trợ chỉ định. Ngoài ra trong điều kiện hợp đồng tín dụng ưu đãi và hợp đồng EPC quy định các thiết bị và đoàn tàu do tổng thầu chịu trách nhiệm thực hiện và phải mua sắm sản phẩm của Trung Quốc.

Do vậy, các đoàn tàu Việt Nam chọn mua là loại tàu B1 tuân thủ theo quy phạm thiết kế Metro của Trung Quốc đã và đang khai thác ở Trung Quốc. Tuy nhiên trong quá trình thiết kế để phù hợp với điều kiện Việt Nam, tổng thầu EPC cũng đề xuất đưa ra 5 mẫu hình dáng đoàn tàu với cách thiết kế khoang hành khách đầu máy khác nhau để xin ý kiến phía Việt Nam - Bộ GTVT đã xem xét và đang cho làm đoàn tàu mẫu để xin ý kiến đóng góp của chuyên gia và nhân dân cả nước.