Năm học 2017-2018, Hà Nội dự kiến có 105.000 trẻ vào nhà trẻ, 452.000 trẻ mẫu giáo, 145.000 học sinh lớp 1 và 109.000 học sinh lớp 6.

Số học sinh mầm non tăng 11.000 em, tiểu học tăng 14.163 học sinh. Do lượng học sinh tăng đột biến, khiến các trường có nguy cơ quá tải.

Năm học 2017-2018 này, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến trong tuyển sinh đầu cấp vào mầm non, lớp 1, lớp 6, bên cạnh hình thức tuyển sinh trực tiếp.

Điểm mới trong cách thức tuyển sinh trực tuyến năm nay là mỗi học sinh được cấp một mã số. Khi nhập dữ liệu theo mã số này, hệ thống đăng ký sẽ phân tuyến cho học sinh vào trường theo quy định.

Bắt đầu từ hôm nay – 15.6, cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến của Hà Nội (http://tsdaucap.hanoi.gov.vn) bắt đầu mở để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp.

Để tránh tình trạng nghẽn mạng, thời gian đăng ký trực tuyến đầu cấp được chia làm 3 đợt: Đăng ký vào lớp 1 là 15-18.6; vào trường mầm non là 19-22.6; vào lớp 6 là 23-26.6.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt lưu ý để có thể đăng ký trực tuyến, các phụ huynh cần có các thiết bị máy tính, thiết bị di động có kết nối internet; mã học sinh và mật khẩu mà nhà trường đã cung cấp (tuyển sinh vào mầm non không cần mã này).

Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến, cha mẹ nhất thiết phải khai đủ họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân vào một trong 3 phần: Thông tin cha, thông tin mẹ hoặc thông tin người giám hộ.

Trường hợp sai thông tin học sinh, khi cha mẹ mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký, ban tuyển sinh sẽ đối chiếu và chỉnh sửa.

Khi nộp hồ sơ nhập học, cha mẹ học sinh phải nộp kèm giấy nhập học năm học 2017-2018 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến hoặc nhờ trường hỗ trợ in giấy này nếu đã đăng ký thành công.

Xem chi tiết hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 tại đây.