Chiều nay (14.5), Bộ đã công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi thật của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Việc công bố đề thi minh họa sẽ góp phần giúp thí sinh dựa vào đó để chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kì thi, đặc biệt là tránh bỡ ngỡ với dạng thức bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Điểm khác biệt lớn nhất so với các đề thi đã công bố thì đề tham khảo lần này có định dạng giống như đề thi chính thức của Kỳ thi THPT quốc gia 2017.

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN TOÁN TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI KHXH - LỊCH SỬ TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI KHXH - ĐỊA LÍ TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI KHXH- GDCD TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI KHTN - VẬT LÍ TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI KHTN - HOÁ HỌC TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI KHTN - SINH HỌC TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN TIẾNG NGA TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN TIẾNG PHÁP TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN TIẾNG NHẬT TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN TIẾNG TRUNG TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI MÔN TIẾNG ĐỨC TẠI ĐÂY