Các trường hợp được điều chỉnh

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn (Thư ký hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân - Bộ Công an) cho biết: Đối với các thí sinh đăng kí vào các trường công an, sau khi có điểm thi, các em được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, từ tổ hợp này sang tổ hợp khác, từ ngành này sang ngành khác, từ trường sang trường khác với các ngành công an.

Cụ thể, thí sinh đăng ký vào hệ chính quy thuộc biên chế của lực lượng công an nhân dân đã đạt sơ tuyển và đã nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an có quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Việc điều chỉnh nguyện vọng sẽ được thực hiện với tình huống cụ thể như: Thí sinh đã đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân, nhưng sau khi có điểm không muốn xét tuyển vào trường công an nhân dân nữa thì có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành (điều chỉnh trường ngoài ngành thành nguyện vọng 1).

Trường hợp 2, thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các tổ hợp trong 1 trường.

Ví dụ, lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 của Học viện An ninh nhân dân, nhưng sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp D01 của Học viện An ninh nhân dân.

Ngoài ra, thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa ngành trong 1 trường đối với trường nhiều ngành.

Ví dụ, lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành An toàn thông tin (52480202) của Học viện An ninh nhân dân, nhưng sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh, thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp A01 hoặc tổ hợp C03 hoặc tổ hợp D01 của ngành Nghiệp vụ An ninh (52860100) của Học viện An ninh nhân dân.

Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các trường trong khối các trường công an nhân dân theo phân vùng tuyển sinh (phía bắc và phía nam).

Ví dụ, lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân, nhưng sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp khác, ngành khác tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Hội đồng tuyển sinh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, hiện có không ít thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Công an, nhưng nguyện vọng vào trường công an lại ở thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 2 trở đi.

Với những trường hợp này, nếu có nguyện vọng chính thức xét tuyển vào trường công an nhân dân thì phải tiến hành điều chỉnh, bắt buộc nguyện vọng đăng ký vào trường công an phải là nguyện vọng 1.

Thủ tục, hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng

Theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, việc điều chỉnh nguyện vọng với trường hợp thí sinh đã qua sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường công an, nay muốn chuyển nguyện vọng 1 ra các trường ngoài ngành, sẽ thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.

Riêng với thí sinh muốn điều chỉnh giữa các ngành, tổ hợp, các trường trong khối trường công an sẽ phải thực hiện theo quy trình riêng cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân quy định.


Theo đó, thí sinh sẽ phải khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo mẫu của Bộ Công an (tải về TẠI ĐÂY) từ ngày 7.7 – 18.7 nộp đơn vị sơ tuyển, đồng thời thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của Bộ GDĐT như trên.

Hội đồng tuyển sinh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đặc biệt lưu ý thí sinh có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường công an nhân dân (theo chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Công an) thì nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng 1.

Thí sinh thực hiện sai quy trình sẽ không được chấp nhận.