Được tuyển sinh tối đa 2 lần/năm

Quy chế mới cho phép các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy tổ chức từ 1-2 lần tuyển sinh/năm. Phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm...

Kết quả thi của thí sinh thi vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự kỳ thi chung có kết quả đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ quy định.

Bên cạnh việc thi riêng, bộ vẫn tổ chức biên soạn đề thi tuyển sinh dùng chung cho các trường. Các trường không tổ chức thi tuyển sinh được sử dụng kết quả thi tuyển sinh theo đề thi chung của thí sinh cùng khối thi, trong vùng tuyển quy định của trường để xét tuyển.

Thêm đối tượng ưu tiên cộng điểm

Nhiều đối tượng mới được bổ sung vào danh sách được cộng điểm ưu tiên như: Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thuộc đối tượng 04; chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên...

Quy chế mới cũng bổ sung đối tượng thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GDĐT tổ chức, đã tốt nghiệp THPT, sẽ thuộc diện được xét tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn đoạt giải. Các thí sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào trường CĐ theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc hội thi khoa học kỹ thuật nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp. Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GDĐT tổ chức và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ GDĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0, hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho vào học.