Trong thời gian gần đây, việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn tại một số cơ sở giáo dục, đặc biệt tại một số cơ sở bán trú khiến ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ của học sinh, sinh viên.

Theo đó, Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan của địa phương triển khai một số biện pháp sau:

Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học; thực hiện có hiệu quả các biện pháp về an toàn thực phẩm , đồng thời theo dõi sức khoẻ của trẻ em, học sinh, sinh viên; khi phát hiện có sự cố cần báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp kịp thời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho học sinh, sinh viên và cán bộ chế biến thực phẩm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, ngộ độc thực phẩm.

Hướng dẫn cho trẻ em, học sinh, sinh viên và cán bộ chế biến thực phẩm thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, ăn uống, cơ sở chế biến; sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn.

Đảm bảo vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh , sinh viên, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường.

Đồng thời tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin của các cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn.