Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện nay trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ thông tin tuyển sinh các Hệ đào tạo Cử nhân Cao đẳng Sư phạm.

Các trang mạng xã hội tự giới thiệu là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành hay tự xưng là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh cao đẳng sư phạm chính quy, xét tuyển học bạ nên không mất nguyện vọng đăng ký.

Trước những thông tin trên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định các thông tin Tuyển sinh chính thức của Nhà trường chỉ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường tại http:// www.hnue.edu.vn hoặc http://www.dhsphn.edu.vn và những thông báo bằng văn bản được ký bởi người có thẩm quyền và đóng dấu của Trường. Với những địa chỉ tuyển sinh và website khác ghi là của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều là giả mạo.

Một số trang mạng mạo danh: