Báo Lao Động giới thiệu gợi ý giải đề thi Khoa học tự nhiên do nguồn Hệ thống Giáo dục HOCMAI cung cấp.

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

XEM TRỌN BỘ ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Đáp án do Hệ thống Giáo dục HOCMAI cung cấp và chỉ có giá trị tham khảo.