Theo đó, thí sinh được phép ĐKXT nguyện vọng đã đăng ký tại Học viện Quản Lý Giáo dục hoặc rút hồ sơ để nộp vào trường/học viện khác.

Khi đến điều chỉnh hoặc rút hồ sơ thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

Thí sinh chỉ có thể điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ ĐKXT (Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục). Việc rút hồ sơ ĐKXT bắt buộc phải nộp đơn xin rút hồ sơ ĐKXT theo mẫu của HV Quản lý giáo dục.

Trường hợp thí sinh ủy quyền cho người khác đến để rút hồ sơ ĐKXT, thí sinh phải viết giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành; khi người được ủy quyền đến làm thủ tục rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm theo Giấy chứng minh nhân dân của mình.

Căn cứ vào điểm trúng tuyển, nếu có nhiều thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt quá chỉ tiêu của ngành, Học viện sử dụng điều kiện bổ sung để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển.

Cụ thể, đối với ngành Công nghệ Thông tin:

- Điều kiện bổ sung 1: Thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển

- Điều kiện bổ sung 2: Nếu thí sinh có cùng điều kiện bổ sung 1, thí sinh có điểm môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điều kiện bổ sung ngành Kinh tế Giáo dục: Thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điều kiện bổ sung ngành Quản lý Giáo dục: Thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điều kiện bổ sung ngành Tâm lý học giáo dục và Ngành Giáo dục học: Thí sinh có điểm môn Toán (Đối với các tổ hợp A00, B00) hoặc môn Ngữ văn (Đối với tổ hợp C00, D01) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Danh sách thống kê thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT.

Quy định về việc điều chỉnh nguyện vọng và rút hồ sơ đăng ký xét tuyển

Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học năm 2015 của Hv Quản lý giáo dục.

Tổng chỉ tiêu của trường ĐH Công nghệ GTVT là 3.000 thí sinh cho hệ Đại học, tại 3 cơ sở Hà Nội – Vĩnh Yên – Thái Nguyên.

Trong đó, số lượng chỉ tiêu cho ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông cao nhất là 800 chỉ tiêu, dự kiến tuyển sinh cho ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường khoảng 50 hồ sơ.

Theo đó, các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển đối với hệ Đại học và áp dụng cho HSPT – KV3 là là ≥ 15 điểm.

Đối với xét tuyển hệ Cao đẳng và áp dụng cho HSPT- KV3 là ≥ 12 điểm. Điều kiện chung là thí sinh không có môn thi nào trong số 3 môn thi có kết quả điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống).

=>> Chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành.

=>> Danh sách thống kê thí sinh nộp hồ sơ theo chuyên ngành.

=>> Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng.