Ông Lê Công Cơ, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân được phong Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Ngày 4.2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định 296, phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới đối với ông Lê Công Cơ (tên thật là Lê Phương Thảo), Chủ tịch Hội đồng HDQT, Q. Hiệu trưởng Đại học Duy Tân, Đà Nẵng -một trong 6 trường đại học tư nhân tốt nhất Việt Nam hiện nay.

Năm 1994, ông Lê Công Cơ là người tiên phong trong việc mở trường ĐH tư thục đầu tiên của miền Trung. Đây là việc ông tâm huyết từ những năm hoạt động trong phong trào đô thị Miền Nam.

Tính đến thời điểm này, Đại học Duy Tân đã đầo tạo hơn 20 khoá đại học, cao đẳng với hơn 62 ngàn sinh viên. Ngoài ra Trường cũng đã được phép tổ chức đào tạo tiến sĩ. Riêng số thạc sĩ nhà trường đã đào tạo hơn 1.200 người.

Hiện tại Đại học Duy Tân tổ chức liên kết với nhiều trường, viện đào tạo nước ngoài ở các nước tiên tiến, trong đó có liên kết đào tạo cử nhân công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin với Trường ĐH Carnegie Mellon (Mỹ) - là trường ĐH đào tạo về công nghệ thông tin rất mạnh.

Ông Lê Công Cơ không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học cả nước, mà trước năm 1975 ông là một nhân tố tích cực, quan trong trong hoạt động đô thị miền Nam. Từ năm 1963 đến 1975, ông Cơ là Chủ tịch Hội liên hiệp sinh viên miền Trung Việt Nam; Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Trung Trung bộ...

Từ 1987 đến 1992, ông là Đại Biểu quốc hội Khoá VIII, Đại Biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (Khoá IV).

Sau khi nghỉ hưu năm 1993, ông đã sáng lập Đại học Duy Tân và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, quyền Hiệu trưởng nhà trường cho đến nay.

Hoạt động ngoại khoá của sinh viên Đại học Duy Tân - Đà Nẵng


Đại học Duy Tân hiện nay
Hooajt động ngoại khoá cho sinh viên rất được chú ý trong giáo dục tại Đại học Duy Tân - Đà Nẵng