Chiều nay 3.7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua nghị quyết mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và 2 trường trung cấp do Hà Nội quản lý.

Theo đó, mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017 - 2018 sẽ tăng ở cả 3 khu vực.

Cụ thể, khu vực thành thị sẽ có mức học phí là 110.000 đồng/ tháng, tăng 30.000 đồng so với năm học trước. Khu vực nông thôn sẽ có mức học phí là 55.000 đồng/tháng, tăng 15.000 đồng. Khu vực miền núi sẽ có mức học phí là 14.000 đồng/tháng/ học sinh, tăng 4.000 đồng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua mức thu học phí đối với hai trường trong năm học 2017 - 2018 như sau: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long: nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản (giữ nguyên mức trần 1.225.000 đồng/tháng/học sinh), mức thu là 900.000 đồng, tăng 100.000 đồng so năm học 2016 - 2017; Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch (giữ nguyên mức trần là 1.435.000 đồng), mức thu đề xuất là 900.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 100.000 đồng so năm học trước.

Đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội: nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: (giữ nguyên mức trần là 1.225.000 đồng), mức thu năm học 2017 - 2018 là 750.000 đồng, tăng 100.000 đồng/tháng/học sinh; nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch, mức thu là 800.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 100.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học trước.