So với đợt 1, các điểm điều kiện để vào các trường khối THPT chuyên tại Hà Nội đều giảm mạnh, đặc biệt là lớp tiếng Pháp của trường THPT Chu Văn An giảm đến 7,5 điểm, từ mức 32,5 xuống còn 25 điểm. Với các môn chuyên khác như Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh... đều hạ từ 1,25 đến 3,5 điểm.

Đặc biệt, đối với trường THPT chuyên Amsterdam, điểm vào lớp tiếng Pháp cũng giảm mạnh, từ 37,5 xuống còn 33,5 điểm, lớp chuyên Toán từ 34,5 xuống còn 33,5 điểm. Điểm điều kiện vào các lớp chuyên Ngữ văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh giảm từ 0,25 đến 0,5 điểm.

Tương tự đối với trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, mức điểm cũng giảm từ 1,5 điểm đối lớp chuyên Toán, 4,5 điểm đối với lớp chuyên tiếng Pháp.

Mức điểm hạ xuống thấp nhất so với đợt 1 là trường THPT Sơn Tây, chỉ có 4 lớp chuyên hạ điểm; lớp Ngữ Văn hạ 1 điểm, Sử, Địa hạ 1,75 điểm; lớp Lý hạ 1,25 điểm.

BẢNG ĐIỂM CHUẨN  TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số 6085/QĐ-SGD&ĐT ngày  28 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội)

Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

Lớp chuyên

Ngữ văn

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

39,00

37,25

42,00

41,00

33,50

33,75

35,25

38,00

35,75

34,00

 

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

35,50

27,00

37,50

33,50

32,50

31,25

31,50

32,25

30,00

27,50

 

Trường THPT Chu Văn An 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

36,00

39,00

25,00

30,50

31,00

31,50

31,75

29,00

 

Trường THPT Sơn Tây

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Điểm chuẩn

28,25

18,50

22,50

24,00