Bộ GDĐT ngày 2.7 cho biết, số hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 là 1. 427.211 hồ sơ, trong đó, hệ đại học là 1. 168.984 hồ sơ chiếm 82%, hệ cao đẳng là 258.227 hồ sơ chiếm 18%. So với năm 2013 (số hồ sơ đăng kí dự thi là 1.710.983), tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi năm 2014 giảm 17,0%. Năm 2013 trung bình 1 thí sinh nộp 2 hồ sơ, năm nay trung bình 1 thí sinh nộp 1,7 hồ sơ.

Theo quy định của Bộ GDĐT, thời gian làm bài đối với mỗi môn thi tự luận là 180 phút và môn thi trắc nghiệm là 90 phút. Mỗi đợt thi có 4 ngày, trong đó ngày đầu tiên thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày thứ hai và thứ ba làm bài thi và ngày thứ tư được dùng làm ngày dự trữ phòng các trường hợp đột xuất. B

ộ lưu ý, thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau.

Lịch thi tuyển sinh đại học, đợt I, ngày 4 - 5.7.2014 ở các khối A, A1 và V như sau:

Ngày 3.7: Thí sinh làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi.

Ngày 4.7: Thí sinh các khối A, A1 và V sáng thi Toán, chiều thi Vật lý

Ngày 5.7: Thí sinh khối A buổi sáng thi môn Hóa học, khối A1 thi môn tiếng Anh (buổi chiều dự trữ)

Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu vẽ đến hết ngày 11.7 (trừ các trường có đề án tự chủ tuyển sinh).