Tổng số thí sinh đăng kí dự thi môn thi này là 938.013 em, trong đó dự thi có 928.949 em, chiếm hơn 99%. Đối với môn Vật lý vào buổi chiều, có 463.182 thí sinh tham gia thi trong tổng số 471.394 thí sinh đăng kí dự thi. Có 14 thí sinh bị kỉ luật đình chỉ thi đối với môn thi này.

Clip Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói về kì thi THPT Quốc gia trước Quốc hội