1. Học viện Hành chính quốc gia

2. Đại học Nội vụ:

3. Đại học Thủy lợi: Nhiều ngành điểm chuẩn lấy 15,5 điểm

4. Điểm trúng tuyển trường Mỏ Địa chất

5. Công nghệ Giao thông vận tải

6. Điểm trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7. Đại học Kinh tế TPHCM

8. Đại học Hồng Đức

9. Đại học Hàng Hải

10. Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM