Tới thời điểm hiện tại Trường ĐH Y dược TP.HCM đã công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh thực tế các ngành của trường sau khi trừ đi chỉ tiêu tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị. Theo đó, trường có 174 chỉ tiêu tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị vì vậy chỉ tiêu tuyển sinh còn lại 1416 thí sinh.

Cụ thể, chỉ tiêu còn lại của trường

Với việc mất 174 chỉ tiêu cho hệ tuyển thẳng, cử tuyển, dự bị nhiều ngành sẽ có điểm chuẩn cao chót vót. Hiện tại, ngành Bác sĩ đa khoa có 800 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1, chỉ còn 349 chỉ tiêu nhưng có 392 thí sinh có điểm từ 27,75 trở lên. Ngành Bác sĩ Răng hàm mặt còn lại 94 chỉ tiêu nhưng có 182 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 và có 100 thí sinh đạt điểm từ 25 trở lên. Ngành Dược sĩ đại học chỉ còn 266 chỉ tiêu nhưng có 409 thí sinh đăng kí, trong đó có 261 thí sinh đạt từ 24,75 trở lên. Một số ngành khác cũng có điểm và lượng thí sinh đăng kí tăng.

Ngành Bác sĩ Đa khoa có 349 chỉ tiêu nhưng có 392 thí sinh đạt điểm từ 27,75 trở lên.


Biểu đồ điểm tổng đăng kí vào ĐH Y dược TP.HCM

Theo thông báo của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành Y đa khoa tuyển 800 chỉ tiêu, điểm chuẩn dự kiến hiện tại là 23,75.

Răng hàm mặt 30 chỉ tiêu, điểm chuẩn dự kiến hiện tại 23,75.

Ngành Y tế động đồng 22,5; Ngành Điều dưỡng điểm chuẩn dự kiến 21,25. Xét nghiệm Y học 23,25; Kỹ thuật hình ảnh Y học 23; Khúc xạ nhãn khoa 22,75; CĐ hộ sinh 19,5.

Danh sách thí sinh sơ tuyển theo ngành vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch http://pnt.edu.vn/vi/Tuyển-sinh/Kết-quả-tuyển-sinh

Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) hiện tại có 168 thí sinh đăng kí (NV1), trong đó thí sinh có điểm thấp nhất 20,25 điểm. Với chỉ tiêu tuyển sinh 100, hiện tại có 117 thí sinh đạt điểm từ 25 trở lên.

Theo Vietnamnet