Điểm chuẩn của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:

ĐH Y Dược TPHCM cũng vừa công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường năm 2017.

Ngành Y đa khoa có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 29,25, tăng 3,5 điểm so với năm 2016.

Trường ĐH Y Dược TPHCM thông báo thêm hai tiêu chí phụ. Tiêu chí phụ một áp dụng cho thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển, dựa vào điểm ngoại ngữ trong kỳ thi THPT.

Tiêu chí phụ 2 áp dụng cho thí sinh đã áp dụng tiêu chí phụ một, trong đó điểm Hóa áp dụng cho ngành Dược học; điểm Sinh áp dụng cho các ngành còn lại.