1. Trường Đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo y khoa phía Bắc đầu tiên chính thức công bố điểm chuẩn. Mức điểm vào tất cả các ngành của trường đều rất cao. Cao nhất là ngành y đa khoa 29,25 điểm.

 

 2. Điểm chuẩn Đại học Y-Dược Thái Bình:

3. Điểm chuẩn Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên):

4. Điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh:

4. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cũng dự kiến mức điểm chuẩn như sau: Y đa khoa 27 điểm (9; 8,5; 8); y học dự phòng 22,5 điểm (7,5; 6,75; 7,2); y học cổ truyền 23,75 điểm (6,75; 8; 8); xét nghiệm y học 24,5 điểm (7; 8; 8,6); dược (cả khối A và B) 26,25 điểm (A 9; 9,4; 6,75. B 8,75; 9; 7,4); điều dưỡng 24 điểm (8,25; 6,25; 8,4); răng hàm mặt 26,5 điểm (8,75; 8,75; 8,4).

5. Trường Đại học Y tế công cộng điểm chuẩn dự kiến ngành y tế công cộng là 20,25 điểm; xét nghiệm y học dự phòng 22,75 điểm.

6. Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương:

7. Đại học Y Dược cổ truyền Việt Nam

8. Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội:

9. Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ cao nhất 27