Theo đó, phổ điểm trúng tuyển đợt 1 vào 8 trường Đại học, 2 Khoa và 1 Phân hiệu thuộc Đại học Huế năm nay có một số trường như ĐH Y Dược, 1 số ngành thuộc trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm cao hơn 1-2 điểm. Một số ngành thuộc trường ĐH Kinh tế, ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm có điểm thấp hơn năm ngoái

Đặc biệt ngành Y Đa khoa của ĐH Y Dược tăng hơn 2 điểm, điểm chuẩn ngành này là 28,25 cao nhất Đại học Huế năm nay.

Tuy nhiên cũng có một số ngành điểm rất thấp, có ngành chỉ lấy 13-14 điểm. Trong khi quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào của Bộ GDĐT là 15,5 điểm.

Theo lý giải của đại diện nhà trường, các khoa có mức điểm trúng tuyển thấp đều có môn nhân hệ số hai, cộng với điểm môn hai, môn ba, tất cả nhân với 3/4, thì 13,5 điểm vẫn tương đương với mức sàn 15,5 của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Điểm chuẩn cụ thể của các trường như sau: