Năm 2015, Học viện có phương thức tuyển sinh riêng, bổ sung bài thi Năng khiếu báo chí đối với thí sinh dự tuyển vào 7 chuyên ngành của ngành Báo chí. Đó là các chuyên ngành Báo in, Báo ảnh, Báo mạng điện tử, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Quay phim truyền hình và Báo chí đa phương tiện sẽ xét tuyển theo tổ hợp môn thi. Có 888 thí sinh dự thi vào chuyên ngành báo chí và chỉ tiêu cho các chuyên ngành này là 435.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về chuyên ngành báo truyền hình: 23 điểm ở tổ hợp văn- năng khiếu báo chí- lịch sử (VNL), 21,5 điểm ở hai tổ hợp văn- năng khiếu báo chí- tiếng Anh (VNA) và văn- năng khiếu báo chí- toán (VNT).

Chuyên ngành có điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm ngành báo chí là quay phim truyền hình: Tổ hợp văn- năng khiếu báo chí- lịch sử có điểm chuẩn 19,5, 19 điểm ở hai tổ hợp văn- năng khiếu báo chí- tiếng Anh và văn- năng khiếu báo chí- toán.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Mã tổ hợp: VNL: Văn- năng khiếu báo chí- lịch sử; VNA: Văn- năng khiếu báo chí- tiếng Anh; VNT: Văn- năng khiếu báo chí- toán