Cụ thể điểm chuẩn của các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên như sau: