Tại Trường ĐH Sài Gòn, các ngành sư phạm nhân hệ số 2 môn thi chính. Theo đó, ở hệ Đại học, trong khối ngành Sư phạm thì ngành Sư phạm Toán có điểm xét tuyển dự kiến cao nhất là 31,75 ở tổ hợp Toán - Lý - Hóa và 29,75 ở tổ hợp xét tuyển Toán - Vật lý - Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, khá nhiều ngành có điểm xét tuyển ở mức khá cao như: Giáo dục mầm non với 30,25 điểm; Sư phạm Lý 29,92 điểm; Sư phạm Hóa với 30, 25 điểm; Ngôn ngữ Anh 28,5 điểm; Sư phạm tiếng Anh 29,83.

Đối với hệ Cao đẳng, ngành Giáo dục mầm non và Sư phạm Toán - Lý - Hóa đều có mức xét tuyển cao. Cụ thể Giáo dục mầm non là 28,75; Sư phạm Toán là 29,5; Sư phạm Lý 28,42; Sư phạm Hóa là 28,75; Sư phạm tiếng Anh là 27,5.

Dưới đây là chi tiết điểm xét tuyển dự kiến các ngành tại ĐH Sài Gòn tính đến hết ngày 9.8:

Điểm xét tuyển dự kiến của ĐH Sài Gòn tính đến ngày 9.8
Điểm xét tuyển dự kiến của ĐH Sài Gòn tính đến ngày 9.8
Điểm xét tuyển dự kiến của ĐH Sài Gòn tính đến ngày 9.8
Điểm xét tuyển dự kiến của ĐH Sài Gòn tính đến ngày 9.8
Điểm xét tuyển dự kiến của ĐH Sài Gòn tính đến ngày 9.8
Điểm xét tuyển dự kiến của ĐH Sài Gòn tính đến ngày 9.8