Theo đó, với cơ sở tại Hà Nội, độ lệch điểm của các tổ hợp xét tuyển bao gồm so với khối ngành gốc A00 là -1.5 điểm, riêng ngành Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Nhật có độ lệch là -3.

Tại cở sở Quảng Ninh, điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển ngang nhau.

Với cơ sở TPHCM, độ lệch điểm so với các khối A00 cũng là -1.5 điểm. Tức là nếu điểm chuẩn khối A00 là 27 thì ở các ngành khác, thí sinh đạt 25,5 điểm là đỗ.

Dưới đây là chi tiết độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển:

Chi tiết độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển ĐH Ngoại thương
Chi tiết độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển ĐH Ngoại thương
Chi tiết độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển ĐH Ngoại thương
Chi tiết độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển ĐH Ngoại thương