Theo thống kê mới nhất, có gần 4.500 thí sinh đăng ký NV1 vào 23 ngành đạo tạo của ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong số đó, đã có gần 3.000 thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường này. Tổng chỉ tiêu của ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay là 4.800 thí sinh.

Theo kết quả bảng thống kê, một số ngành đã đủ chỉ tiêu, điểm trúng tuyển cũng cao hơn so với mức điểm dự kiến ban đầu như ngành Kinh tế (D310101). Trong khi đó, ngành Thống kê kinh tế (D110105) mới có 42 thí sinh trúng tuyển tạm thời/120 chỉ tiêu và ngưỡng điểm là 19,75. Ngành có thí sinh trúng tuyển ít nhất là nhành Kinh tế nông nghiệp (D620115) với 90 chỉ tiêu nhưng xét tuyển mới được 13 thí sinh. Ngưỡng điểm trúng tuyển vào ngành này là 18 điểm.

 

 Danh sách điểm trúng tuyển tạm thời một số ngành ở ĐH Kinh tế quốc dân

Theo trường ĐH Kinh tế quốc dân, các thông tin về kết quả tuyển sinh theo ngành, danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời, danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển được tính toán trên cơ sở các thí sinh đã đăng ký xét tuyển, rút hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 đến ngày cập nhật số liệu có ghi trên file .Ngoài kết quả xét tuyển tạm thời, website của trường cũng đăng tải đầy đủ số lượng thí sinh đã đăng ký nộp hồ sơ, danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời và danh sách thí sinh gồm tất cả các nguyện vọng.

Sáng 11.8, có thêm gần 200 em đến nộp hồ sơ. Trước đó ngày 10.8 trường nhận thêm 600 hồ sơ đăng ký xét tuyển. Như vậy hiện tại, tổng hồ sơ đăng ký của thí sinh đã lên đếngần 5.000 hồ sơ – dôi dư so với tổng chỉ tiêu toàn trường năm 2015 là 4.500 chỉ tiêu. Lượng hồ sơ này sẽ tiếp tục tăng cho đến ngày cuối của đợt xét tuyển là ngày 20.8.

Xem thêm clip về chân dung nữ thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân năm 2014. Nguồn: Tuổi trẻ