Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 tiếp tục được tổ chức tại 7 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng với 2 đợt thi. Đợt 1 từ ngày 5-8.5.2016 và từ ngày 13-15.5.2016. Đợt 2 từ ngày 5.8-15.8.2016. Các thí sinh có thể đăng ký dự tuyển đợt 1 từ ngày 2.3 đến ngày 22.3.2016; đợt 2 từ ngày 15.6 đến ngày 25.6.2016.

Bài thi đánh giá năng lực sẽ gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 195 phút. Thí sinh hoàn thành bài thi đánh giá năng lực trong một ca thi của mỗi đợt thi. Kết quả bài thi được bảo lưu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi.

Đối với thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường Đại học ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc vào các trường đại học, cao đẳng không thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có công bố sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ để xét tuyển, ngoài việc đăng ký thi bài thi đánh giá năng lực, thí sinh phải đăng ký thi ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành đào tạo.

Liên quan đến phương án xét tuyển vào các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2015. Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển theo các hình thức gồm tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển. Theo đó, tuyển thẳng, xét tuyển thẳng các thí sinh đủ điều kiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên xét tuyển các thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Những thí sinh này phải tham gia dự thi đánh giá năng lực và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định. Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển thẳng những thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năng học trong cả 3 năm trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi trở lên, có hạnh kiểm 3 năm trung học phổ thông đạt loại tốt.

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1,2) của cùng một đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Số nguyện vọng cụ thể do hội đồng tuyển sinh của các đơn vị thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định để đổi nguyện vọng trong cùng đơn vị đã nộp hoặc đăng ký xét tuyển vào đơn vị đào tạo khác.