Tổ chức thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành năng khiếu. Điểm xét 3/16 tuyển vào nhóm ngành này kết hợp giữa điểm môn thi THPT Quốc gia với điểm thi các môn năng khiếu.

Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) của thí sinh để xét tuyển vào một số ngành của Phân hiệu Kon Tum, bên cạnh việc xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực được cộng điểm ưu tiên theo qui định hiện hành. Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào.

Chỉ tiêu dự kiến xét tuyển vào các ngành hệ chính quy. 

Cũng theo lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, phương án tuyển sinh kết hợp đồng thời cả 3 hình thức: xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đối với tất cả các ngành, thi tuyển các ngành có môn năng khiếu và sử dụng một phần chỉ tiêu để xét tuyển các ngành tại Phân hiệu Kon Tum dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh có một số ưu điểm là:

Đảm bảo sự ổn định trong tuyển sinh khi sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào tất cả các ngành. Lựa chọn được sinh viên có năng lực phù hợp với ngành đào tạo, nhất là các ngành năng khiếu.

 Chỉ tiêu dự kiến của các ngành có môn thi năng khiếu.

Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT. Phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Tạo thêm cơ hội cho học sinh tốt nghiệp THPT được vào học ở các ngành xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, đồng thời cũng là động lực để học sinh phấn đấu trong cả quá trình học tập ở bậc THPT.

Sinh viên trúng tuyển đảm bảo đủ điều kiện về kiến thức văn hóa thông qua mức sàn tối thiểu về kết quả học tập ở phổ thông tương đối cao.

Tuy nhiên, cũng có những nhược điểm là tồn tại số lượng ảo do thí sinh có thể vừa xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia, vừa xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT.

Phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm của xã hội, thu hút được số lượng lớn thí sinh đăng ký dự tuyển. Các ngành tuyển sinh có môn thi năng khiếu có nguồn tuyển ổn định so với các năm trước, thí sinh có định hướng nghề nghiệp rõ ràng khi đăng ký dự tuyển.

Phương thức tuyển sinh này vừa đảm bảo cách tuyển sinh ổn định đối với các ngành truyền thống và có đa số thí sinh dự tuyển, đồng thời cũng tạo định hướng và lựa chọn nghề nghiệp rõ ràng trong tuyển sinh các ngành năng khiếu và xét tuyển.