Theo Bộ GDĐT, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách từ thông tin do các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), các trường ĐH-CĐ và các cơ sở giáo dục khác có tuyển sinh TCCN trong cả nước cung cấp. Cuốn sách là tập hợp những thông tin cơ bản nhất về tuyển sinh TCCN và cung cấp những thông tin cần thiết cho mọi đối tượng quan tâm đến kỳ tuyển sinh TCCN năm 2015 như: Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh; ngành và chuyên ngành đào tạo; hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh; thời gian tuyển sinh, vùng tuyển sinh; bảng phân chia khu vực tuyển sinh, mã đơn vị đăng ký dự tuyển năm 2015...