Sau 3 năm thực hiện giao chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội dựa trên tiêu chí cụ thể, từ thống kê mà Bộ GDĐT nhận thấy, nhiều trường ĐH năng lực đào tạo không có gì biến động nhưng vẫn cứ đề nghị tăng chỉ tiêu “phi chính quy” quá lớn. Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận cũng cho biết, cùng với việc nhận thấy sự bất thường về quy mô của hệ đào tạo này, năm 2010, Bộ GDĐT đã giảm chỉ tiêu hệ đào tạo không chính quy xuống còn khoảng 70% so với hệ chính quy.

Nhiều người học tại chức chỉ để kiếm tấm bằng (ảnh minh hoạ).

Nhiều trường đề nghị chỉ tiêu tuyển mới sinh viên học tại chức, bằng 2, liên thông cao ngất ngưởng đã bị bộ “siết” lại. Cụ thể là, Trường ĐH Kinh tế TPHCM đề nghị tuyển mới hệ tại chức, bằng 2 và liên thông năm 2010 là 14.500 chỉ tiêu, nhưng căn cứ theo các tiêu chí đề ra bộ chỉ duyệt 3.200. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đề nghị tuyển mới 10.500 nhưng chỉ được duyệt 3.500 chỉ tiêu. Trường ĐH Kinh tế quốc dân đề nghị 10.000 chỉ tiêu, được duyệt 3.300 chỉ tiêu. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đề nghị 9.000 chỉ tiêu nhưng chỉ được duyệt 2.000 chỉ tiêu. Trường ĐH dân lập Lạc Hồng được bộ duyệt 2.000 chỉ tiêu tuyển mới hệ tại chức, bằng 2 và liên thông trong khi con số đề nghị của trường là 6.700...

Con số này sẽ được tiếp tục thắt chặt thêm nữa vào năm 2011. Theo lãnh đạo Bộ GDĐT, tính bình quân chỉ tiêu tuyển mới hệ không chính quy năm 2011 sẽ bằng 60% chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm, có khả năng chỉ tiêu đào tạo sẽ giao theo ngành, không cho các trường đào tạo quá rộng một ngành nào đó trong khi những ngành cần lại không có thí sinh. Điều này góp phần giải quyết tình trạng một số ngành nhu cầu xã hội cao như ngành kỹ thuật nhưng không có người học, trong khi đó, khối quản lý, kinh tế lại quá đông người học dẫn đến quá tải, chất lượng không đảm bảo.

Bên cạnh việc giảm chỉ tiêu với hệ đào tạo này, bộ sẽ xem xét hàng loạt các biện pháp như liên thông chính quy, tại chức để nâng cao chất lượng đào tạo tại chức. Bộ cũng đang chỉ đạo các vụ chức năng nghiên cứu xem xét hiện tượng các trường ở Hà Nội vào TPHCM để đào tạo tại chức và ngược lại, hay chuyện các trường miền núi mang chỉ tiêu tại chức về Hà Nội đào tạo cũng sẽ được “lưu ý”.

Ngân Anh