Đáp án gợi ý môn Sinh học kỳ thi THPT năm 2015 mã đề 268: 

 

Đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT 2015 mã đề 268:

 
 
 
 
 
 
 
 

Tải Bản hướng dẫn đầy đủ đáp án đề thi đại học môn sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2015 mã đề 268 tại đây

Lưu ý: Đáp án, hướng dẫn giải mang tính chất tham khảo do tổ chuyên môn Hocmai.vn cung cấp.