1. HV Biên phòng

2. HV hậu cần

3. HV phòng không - không quân

4. HV Hải Quân

5. Trường sĩ quan lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn)

6. ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội

7. HV kỹ thuật quân sự (ĐH kỹ thuật Lê Quý Đôn)

8. HV Quân y

9. HV Khoa hoc quân sự

10. ĐH Trần Đại Nghĩa

- Thí sinh tham gia xét tuyển hệ đại học quân sự

Thí sinh tham gia xét tuyển hệ dân sự

- Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển NV1

11. HV Cảnh sát nhân dân

12. HV Chính sách và phát triển

13. ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên)