Sau khi phân tích dạng phổ điểm và các thông số thống kê, Bộ GDĐT nhìn nhận: Dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh.
Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị.
Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Bàn luận về vấn đề này, ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho hay: "Với tư cách chủ tịch hội đồng đề thi, tôi chúc mừng các học sinh đạt điểm 10, vì điều đó chứng tỏ các em có tư duy tuyệt vời".
Theo TS Sái Công Hồng, nhìn ở số liệu phân tích thống kê tại các tỉnh, thành phố, số lượng điểm 10 nhiều nhưng số lượng điểm 0 cũng rất lớn, từ đó thấy được điểm 10 rất giá trị.
Ngoài ra, theo phân tích của Bộ GDĐT, điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 – 60%. Phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. 
Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi THPT QG năm 2017. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.
Đánh giá tổng quát, Bộ GDĐT cho rằng từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi. Trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ làm cơ sở tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kỳ thi THPT QG những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

Dưới đây là phổ điểm từng môn thi theo phân tích của Bộ GDĐT: