Trương Ngọc Tình chụp chung với thí sinh các nước
 Bộ trang phục của Ngọc Tình do nhà thiết kế Lê Long Dũng thực hiện
Trang phục được lấy cảm hứng từ thời lập nước Văn Lang 
 Ngọc Tình (phải) chụp chung cùng thí sinh nước khác
 Chuẩn bị trình diễn trang phục dân tộc