Chị V cho biết, chuyện anh nghệ sĩ Minh “béo” vừa bị bắt ở bên Cali, vì lý do dính đến tình dục với trẻ em, thật quá sức tưởng tượng. Nếu biết về văn hoá hay luật pháp bảo vệ trẻ em thế nào ở bên này (Mỹ) thì anh ấy (Minh “béo”) không dám đâu. Hoặc anh ấy biết mà nhắm mắt làm liều nên mới lãnh hậu quả ?

Trẻ em bên này (Mỹ) không có kiến thức tình dục, ngừa thai cho đến học lớp 5 hoặc lớp 6 (tuỳ tiểu bang), nhưng kiến thức bảo vệ mình trước thái độ tình dục của người lớn thì chúng được trang bị từ rất sớm và cách gọi 911 (cảnh sát) nữa. Ngay từ nhỏ, như vừa vào nhà trẻ khoảng 4 tuổi, trẻ được cô giáo, cha mẹ (nhất là cha, mẹ) chỉ dạy rất kỹ càng về cái gì trên cơ thể gọi là “vùng nhạy cảm”... tuyệt không ai được đụng tới trừ cha, mẹ, bác sĩ (dĩ nhiên khi đi bác sĩ luôn có cha hay mẹ ngồi bên cạnh).

Nó sẽ méc với cô giáo, cô giáo sẽ báo với cảnh sát ngay, nói với cha mẹ liền. Ngay từ nhỏ mình đã dạy con như thế, mình chỉ cho con biết đâu là “vùng nhạy cảm”, như chỗ đi tiêu, đi tiểu, sự đụng chạm từ mông trở lên mặt, giữa 2 đùi... nên thỉnh thoảng cần kiểm tra ở “vùng nhạy cảm” thì cũng hỏi nó trước, nó bảo “yes” thì mới kiểm tra. Trừ cha, mẹ ra, sự đụng chạm giữa những đứa trẻ, người quen không phân biệt giới tính, hay thể hiện cảm xúc chỉ gói gọn ở việc chào, bắt tay chúng, hay ôm choàng vai theo kiểu Mỹ.

Tụi trẻ con bên nay hoàn toàn hiểu và biết bảo vệ mình trước những xử sự khác lạ, chúng sẽ phản ứng ngay lập tức. Tất cả những điều này nhằm mục đích cốt lõi là chỉ cho trẻ biết cách bảo vệ mình và ngăn ngừa những hành vi tình dục lệch lạc, vì ngay từ đầu trẻ đã được hướng dẫn hành vi tình dục trong sáng, lành mạnh cho đến khi trẻ được hướng dẫn một cách cẩn thận, đầy đủ nên mọi sự xâm phạm bệnh hoạn là điều không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi luôn dạy con là không ai được xâm phạm con cũng có nghĩa con cũng không được xâm phạm, đụng chạm ai vượt ngoài ranh giới chuẩn mực đã được cho phép. Khi nào con 18 tuổi có bạn gái rồi, mẹ sẽ chỉ tiếp…”, chị V tâm sự.