MC Đại Nghĩa

“Nhận là gay cũng không được, mà trai thẳng cũng chẳng xong” (Thanh Niên)

=>Oh oh la la, đường cong anh thế kia…”

Tuấn Hưng

“Cái loại chúng mày coi bố mày không ra gì thì bố mày cũng coi chúng mày tương tự nhé!” (FB)

=>“Đã lâu rồi mới ngồi… mắng sao”

“Em văn hóa đường phố thế thôi”

=>“Phố bỗng là… mình trăn uốn quanh”?

“Chắc chắn những người thân của tôi không bao giờ có chuyện hành động vô văn hóa như vậy" (Tri Thức Trẻ)

=>Gọi điện thoại so người thân?

Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh

 “Ngọc Trinh không bao giờ có giá thấp nhé!” (ihay)

=>“Chữ Trinh kia cũng có ba bảy… hàng”?

Lâm Chi Khanh

“Trong số những người mẫu anh từng chụp nude, bức hình của tôi là nghệ thuật và đẹp nhất, giống một bức tượng được vẽ lên” (Đại Lộ)

=>“Người đàn bà hóa đá”?

Lệ Quyên

“Ai cũng nói sợ ma quỷ nhưng lại không biết rằng, thật ra ma quỷ nhiều lắm cũng chỉ hù doạ con người thôi” (FB)

=>Và sợ… nước tiểu?

Hương Giang idol

Mặc dù tôi là người chuyển giới nhưng chuyện vợ chồng của chúng tôi diễn ra bình thường, không có gì trở ngại" (Đất Việt)

=>“Trong chăn mới biết chăn có… bận”