“Mỗi đảng viên phải luôn ghi nhớ lời tuyên thệ trước cờ Đảng”

“Mỗi đảng viên phải luôn ghi nhớ lời tuyên thệ trước cờ Đảng”

Đó là ý kiến của ông Đỗ Văn Ân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ - khi trao đổi với Lao Động về kỳ vọng của ông vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cuối tháng 1.2016 tới đây. Ông Ân cho rằng, điều duy nhất để người cán bộ, đảng viên không bị cám dỗ là phải nghĩ đến tuyên thệ trước Đảng kỳ khi vào đảng thì trước những cám dỗ anh sẽ giữ được mình, vì đấy là danh dự của một con người.

Tránh tình trạng “đốt đuốc đi tìm” cán bộ trẻ

Tránh tình trạng “đốt đuốc đi tìm” cán bộ trẻ

Ông Vũ Quốc Hùng (ảnh) - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đã bày tỏ băn khoăn trước tình trạng nhân tài trẻ không thiếu nhưng không hiểu sao các cấp ủy “đốt đuốc đi tìm” nhưng không thấy. Biểu hiện là nhiều đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp tỉnh vừa qua, tỉ lệ người trẻ tham gia cấp ủy không đạt được tỉ lệ theo yêu cầu...

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Sáng 4.10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu (khóa VIII) thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đạt 75% số phiếu bầu vẫn không trúng cấp ủy

Đạt 75% số phiếu bầu vẫn không trúng cấp ủy

“Có những đồng chí có tỉ lệ số phiếu bầu lên đến 75% nhưng vẫn trượt cấp ủy, điều này thể hiện để trúng vào BCH Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở phải có sự tín nhiệm rất cao của đại hội”. Đó là ý kiến của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - ông Hồ Quang Lợi (ảnh) - khi trao đổi với Báo Lao Động về đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn TP vừa qua. Ông Hồ Quang Lợi cho biết:

Lịch sử dân tộc - hành động hôm nay

Lịch sử dân tộc - hành động hôm nay

Bài trước tôi đã đề cập lợi ích dân tộc phải luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Bài này, tôi mong Đại hội XII của Đảng nhớ sâu sắc những bài học lịch sử dân tộc để coi ý thức dân tộc, chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đại đoàn kết phải là bệ đỡ tư tưởng cho hệ thống chính trị Việt Nam. Chúng ta không nên tin rằng ai đó cùng ý thức hệ với ta thì họ bớt có tham vọng lãnh thổ của ta.

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Xây dựng cấp uỷ không tốt - hệ quả khó lường

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Xây dựng cấp uỷ không tốt - hệ quả khó lường

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ cấp uỷ nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng nhấn mạnh điểm rất đáng chú ý trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng những phần tử cơ hội, tham nhũng, xu nịnh, chạy chọt, cục bộ, lợi ích nhóm.

Cán bộ, đảng viên ứng cử cấp ủy phải công khai tài sản

Cán bộ, đảng viên ứng cử cấp ủy  phải công khai tài sản

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã được gửi đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan báo chí về nhiều vấn đề trọng yếu của Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành trọng trách lãnh đạo trước vận mệnh dân tộc, đất nước. Từ số báo này, Báo Lao Động mở chuyên mục “Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” nhằm phản ánh ý kiến, tâm nguyện tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội.
1