Cần một cơ chế để doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh

Cần một cơ chế để doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh

“Giải pháp cho các tập đoàn, TCty nhà nước là chúng phải thuộc quyền quản lý của một Cty quản lý tài sản quốc gia, thực hiện quản lý DNNN Cty này hoạt động theo một luật riêng do Quốc hội đưa ra, có trách nhiệm giải trình trước Chính phủ, Quốc hội và nhất là trước công chúng” - TS Nguyễn Quang A trao đổi với Lao Động xung quanh việc kết thúc thí điểm mô hình tập đoàn của VNIC và HUD.

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Ngày 20.7, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, TCty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

Rủi ro nợ công rơi vào doanh nghiệp nhà nước

Rủi ro nợ công rơi vào doanh nghiệp nhà nước

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 23.5, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nguy cơ thấp về nợ nước ngoài. Rủi ro lớn nhất đối với bền vững nợ lại xuất phát từ các doanh nghiệp nhà nước.

Năng lực cạnh tranh khối doanh nghiệp nhà nước còn yếu

Năng lực cạnh tranh khối doanh nghiệp nhà nước còn yếu

Sáng 19.11, Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc tại Hà Nội. 318 đại biểu đại diện cho gần 7 vạn đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương dự đại hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Đại hội.

Doanh nghiệp Nhà nước bị o ép

Doanh nghiệp Nhà nước bị o ép

Một điều khó hiểu là các dự án đã khởi động từ năm 2009, nhưng Cty và người lao động đang sản xuất trên diện tích này lại... không được biết.
1