Sacombank xiết nợ cha con ông Đặng Văn Thành gần 1.600 tỉ đồng

Sacombank xiết nợ cha con ông Đặng Văn Thành gần 1.600 tỉ đồng

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính BCTC của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (STB) là PricewaterhouseCoopers (PWC) dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhưng đã có ý kiến nhấn mạnh trên BCTC của STB với khoản thỏa thuận sử dụng 79.842.647 CP (7,435% vốn cổ phần của Sacombank) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để thanh toán các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng trị giá 1.596.853 triệu đồng.
1