Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Lấy phiếu tín nhiệm 50 cán bộ

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII:  Lấy phiếu tín nhiệm 50 cán bộ

Ngày 17.10, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp lần này, như các vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông, chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/QH13. Kỳ họp QH lần này sẽ diễn ra từ ngày 20.10 đến 28.11.
345