Đạo trọng người của Hồ Chí Minh

Đạo trọng người của Hồ Chí Minh

Trong lịch sử, hiếm có vị lãnh tụ nào thu phục được nhiều hiền tài có ý thức hệ khác nhau, nhưng tất cả đều chung thủy góp sức với mình như Hồ Chí Minh. Bởi vì, Hồ Chí Minh tôn trọng nhân tài, biết cách sử dụng người và rất chân thành trong cư xử.

Nhân tài không được trọng dụng là một sự lãng phí lớn

Nhân tài không được trọng dụng là một sự lãng phí lớn

Nguồn nhân lực là một trong những vấn đề trọng yếu để phát triển đất nước. Nhưng đội ngũ người lao động (NLĐ) nước ta lại đang phải trực tiếp hứng chịu những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước.

Nhân tài nước ta trong thời đại này

Nhân tài nước ta trong thời đại này

Những nhân vật xuất chúng thường được gọi là các nhân tài, hiền tài và thiên tài. Tất cả những bậc tài danh này đều là Nguyên khí của quốc gia.

Có nhân tài là có tất cả

Có nhân tài là có tất cả

Năm Giáp Thìn, Hồng Đức thứ 15 (1484), Hoàng đế Lê Thánh Tông đã cho khắc bia Tiến sĩ để ghi danh những người đỗ đại khoa từ năm Nhâm Tuất (1442) trở về sau. Trong thực tế nhận thức, tổ tiên ta luôn coi trọng nhân tài.

Nhân tài và thế nước

Nhân tài và thế nước

Năm 2012 có nhiều biến động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các chỉ số và báo cáo thể hiện sự bất ổn không chỉ trong thời điểm hiện nay, mà có thể gây ảnh hưởng nặng nề trong những năm tới.
1