Vụ kiện nhân tài

Vụ kiện nhân tài

Vụ Đà Nẵng kiện “nhân tài” thu hút sự chú ý của xã hội, bởi vì có nhiều điều rất đáng bàn ở đây.

Cơ chế thu hút nhân tài cần được “cởi trói”

Cơ chế thu hút nhân tài cần được “cởi trói”

Đà Nẵng khởi kiện 7 nhân tài vi phạm hợp đồng khi tham gia đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố (đề án 922), yêu cầu số nhân tài này bồi thường số tiền hơn 10 tỉ đồng và tiếp tục khởi kiện hơn 10 nhân tài khác. Quan điểm của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực cao (Trung tâm PTNNLC) TP. Đà Nẵng là phải kiện để đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, theo ý kiến của luật sư, vấn đề thu hồi vốn sau thi hành án là không dễ dàng và việc khởi kiện này không mang tính nhân văn cao.
1