Hà Nội lập chỉ số giá bất động sản

Hà Nội lập chỉ số giá bất động sản

Sở Xây dựng vừa kiến nghị UBND TP.Hà Nội ban hành quy định về việc xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn Hà Nội.
1