Giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục giảm sâu?

Giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục giảm sâu?

Ngày 21.12 đã là ngày thứ 16 kể từ ngày giá xăng dầu được điều chỉnh giảm gần nhất. Theo quy định của Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu liên tiếp tối đa là 15 ngày,. trong khi thời điểm giá xăng dầu giảm gần nhất là ngày 6.12. Như vậy thời điểm tối đa phải giảm giá là ngày 20.12, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước vẫn chưa có tín hiệu giảm giá.

Giá xăng dầu ở Việt Nam đã rất thấp

Giá xăng dầu ở Việt Nam đã rất thấp

Sức cầu yếu, thị trường hàng hoá cuối năm được cho là khá ảm đạm khi đầu vào dù đã giảm đáng kể, nhưng sức mua cũng không vì thế mà tăng lên. Giá dầu giảm có tác động tích cực giảm chi phí đầu vào, nhưng cũng khiến ngân sách bị hụt thu.
12