Cuộc giải phẫu nào cũng đau đớn, nhưng sẽ tốt hơn!

Cuộc giải phẫu nào cũng đau đớn, nhưng sẽ tốt hơn!

Bấy lâu nay hình thức giáo dục tại chức, liên thông thực sự bát nháo, đã trở thành ung bướu làm nhức nhối dư luận, làm tổn thương lòng tin của người dân và làm thiệt hại cho đất nước không biết đến bao giờ mới có thể phát triển lên được.
1