Công văn của Bộ GTVT nói về ông Trần Đình Bá như thế nào?

Công văn của Bộ GTVT nói về ông Trần Đình Bá như thế nào?

Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu đã ký công văn số 6572/BGTVT-VP gửi một số cơ quan chức năng đề nghị làm rõ, xem xét trách nhiệm các bên liên quan về việc thông tin sai sự thật rằng thiết kế sân bay Long Thành đạo ý tưởng sân bay Hồng Kông của ông Trần Đình Bá.