Tăng lương như vậy, vẫn chưa đáp ứng mức sống tối thiểu

Tăng lương như vậy, vẫn chưa đáp ứng mức sống tối thiểu

Những ngày này, Hội đồng tiền lương quốc gia đang chuẩn bị họp lần cuối để thống nhất mức đề xuất trình lên Chính phủ phương án điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng khu vực DN năm 2015. Căn cứ vào thực tế mức tiền lương tối thiểu còn thấp hơn nhiều so với mức sống tối thiểu (chỉ đạt khoảng 70%), Tổng LĐLĐVN đã đưa ra mức đề xuất điều chỉnh tăng 19,6% (lương tối thiểu vùng I lên mức 3,2 triệu đồng/ người/ tháng).

Diễn đàn “Lương tối thiểu vùng tăng ở mức nào là hợp lý?“

Diễn đàn “Lương tối thiểu vùng tăng ở mức nào là hợp lý?“

Từ hôm nay (1.8), Báo Lao Động điện tử mở diễn đàn “Lương tối thiểu vùng tăng ở mức nào là hợp lý?". Đây là diễn đàn dành cho CNLĐ đang làm việc tại các DN trong cả nước, những người là đối tượng được hưởng lợi từ việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2015.
1