Bộ Chính trị Trung Quốc họp chuẩn bị cho Đại hội Đảng

Bộ Chính trị Trung Quốc họp chuẩn bị cho Đại hội Đảng

Ngày 22.10, hơn hai tuần trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Đại hội 18), Hội nghị Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) đã được tổ chức tại Bắc Kinh, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào.
12