Chính phủ đề nghị sửa Điều 60 Luật BHXH

Chính phủ đề nghị sửa Điều 60 Luật BHXH

Trong phiên họp QH sáng qua (21.5), Chính phủ báo cáo đề nghị QH sửa đổi điều 60 Luật BHXH nhằm tôn trọng quyền lựa chọn hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH của người lao động.

Quốc hội cơ bản đồng tình với Chính phủ sửa đổi Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội

Quốc hội cơ bản đồng tình với Chính phủ sửa đổi Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội

“Chúng ta cũng đã có bài học khi xây dựng luật BHXH 2006, người lao động cũng đã đình công đề nghị duy trì việc hưởng BHXH một lần ngay sau khi họ nghỉ việc” – ông Bùi Sĩ Lợi đã nói như vậy vơi báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sáng 21.5 về đề xuất của Chính phủ sửa Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội.
1